eu

Leader Lundaland

Tillsammans vill vi skapa samhällsnytta och idéutveckling

Leader

Leader Lundaland är en ideell förening som bedriver lokalt ledd utveckling genom leadermetoden. Metoden är ett framgångsrikt sätt att bedriva utvecklingsarbete på då allt arbete utgår från lokala förutsättningar och lokala initiativ. Vi genomför ett EU-finansierat program som sträcker sig från 2016 – 2020 men verksamheten kommer att bedrivas fram till 2023.

Vårt uppdrag är att hjälpa till med ansökningar till Jordbruksverket och att prioritera projekt som söker finansiering. Vi arbetar utifrån en lokal utvecklingsstrategi och olika insatsområden med mål och syften.

01

Vision

Vår vision är ett ”Lundaland år 2020 – en välkänd plats i Europa som präglas av smart, hållbar, inkluderande utveckling och lokalt medskapande som resulterar i tydlig samhällsnytta för alla”.

02

Syfte

Trygghet, stolthet och delaktighet är drivkrafter för etablering av nya verksamheter, utveckling av befintliga verksamheter, företagssamverkan och sociala ansvar. Ett djärvt och innovativt tankesätt leder till ständigt skapande av nya produkter, tjänster och arbetstillfällen.

03

Mål

Målet är att stimulera grön inkluderande hållbar tillväxt, innovation och entreprenörskap i Lundaland. Vi vill öka attraktionskraften för att leva, verka och besöka Lundaland och också främja sektorsövergripande arbetssätt med landskapsperspektiv.

Testa din idé

  • Vad vill ni göra? Berätta kort om er projektidé. Är den nytänkande?
  • Vem eller vilka står bakom projektet? Samarbetspartners?
  • Varför vill ni genomföra projektidén?
  • Hur har ni tänkt gå tillväga och vilka aktiviteter planeras?
  • Vilka vinner på att projektet genomförs?
  • Tidsperioden ut för projektet (startdatum/slutdatum)?
  • Finns ett bestående värde kvar efter projekttidens slut?
  • Hur stämmer er idé överens med vår lokala utvecklingsstrategi?

LEADER LUNDALAND
Föreningens ändamål är att med lokalt ledd utveckling genom leadermetoden bedriva allmännyttig verksamhet i enlighet med den lokala utvecklingsstrategin 2014-2020 för leaderområdet Lundaland.

ORGANISATION
Lokalt ledd utveckling i Lundaland leds av LAG Lundaland (styrelsen) som består av 15 representanter och 3 ersättare från privat, ideell sektor och offentlig sektor.

KONTAKTUPPGIFTER

Leader Lundaland
c/o Kävlinge kommun, 244 80 Kävlinge

Besöksadress: Kullagatan 2, 244 31 Kävlinge

Tel verksamhetsledare Yvette Bårring:
0709-73 93 83

LAGMÖTEN 2019

9 april och 15 maj
fler datum kommer senare

Årsstämma 9 april kl.19.00 för medlemmar
anmälan uppskattas med tanke på fikat, kaffe med kaka

Plats: Borgeby Stenugnsbageri
Adress: Desideriavägen 18, Bjärred

Leader Lundaland + -

Kommuner: Eslöv, Kävlinge, Lomma, Lund, Staffanstorp

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Leader LAG PH + -

Kommuner: Hässleholm, Perstorp

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF

Leader Nordvästra Skåne med Öresund + -

Kommuner: Bjuv, Båstad, Helsingborg, Höganäs, Klippan, Landskrona, Svalöv , Åstorp, Ängelholm, Örkelljunga

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF. EHFF

Leader Sydöstra Skåne + -

Kommuner: Simrishamn, Sjöbo, Tomelilla, Ystad

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF, EHFF

Mittskåne utveckling + -

Kommuner: Hörby, Höör och del av Eslövs kommun (riktnummer 0413)

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Skånes Ess + -

Kommuner: Bromölla, Osby, Kristianstad, Östra Göinge

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom LEADER Sydöstra Skåne)

Söderslätt + -

Kommuner: Skurup, Svedala, Trelleborg, Vellinge samt delar av Malmö utanför inre ringvägen

Fonder: EJFLU, ERUF, ESF (EHFF genom Leader Nordvästra Skåne med Öresund)

Leader Lundaland